Ontmoeten en inspireren

Stichting Willem van Oranje is ontstaan vanuit de gedachte om het protestants christelijk onderwijs in de regio Waalwijk, Heusden en Wijk en Aalburg te behouden en te versterken. Onder de stichting vallen ruim 2.500 leerlingen en zo’n 300 personeelsleden.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Leen van Duijn (voorzitter College van Bestuur) en Jan Maarten de Bruin (lid College van Bestuur). Een Raad van Toezicht beoordeelt vanuit maatschappelijk en sociaal perspectief de prestaties die door ons als organisatie worden geleverd.

Door het samengaan van basisonderwijs met voortgezet onderwijs ontstaan mogelijkheden om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren door te werken aan doorlopende leerlijnen en zorglijnen.​​​​​​​​​​​​​​​

willem-van-oranje.jpg

Wie zijn wij als organisatie?

De stichting heeft een College van Bestuur (Jan Maarten de Bruin) en een Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
- mevrouw drs. F. van den Hout- Slagter
- mevrouw mr. M.B. Leusink- van Santen
- de heer drs. T. Groeneveld
-
 de heer drs. R. Opendorp RA (voorzitter)
- de heer ir. B.P. de Wit RTD

Wij houden toezicht volgens de Policy Governance van John Carver.
Onze ijkpunten van toezicht zijn vastgelegd in een toezichtskader. Voorts hanteren wij de code Goed Bestuur van de VO raad.
Voor verdere informatie over onze organisatie verwijzen wij u naar ons jaarverslag.

Jaarverslag 2016.pdfJaarverslag 2016.pdf

Waaraan moet het onderwijs in deze tijd voldoen?

Hier hebben we zelf een beeld over, maar wij willen als stichting geen instituut zijn dat de wegen zodanig heeft uitgestippeld dat er geen input mogelijk is.

Juist nieuwe inzichten en ideeën vanuit de omgeving geven ruimte om buiten de vast gebaande wegen te denken.

L
aat het ons weten als het anders kan. 
Beter: wij staan ervoor open! 

 

College van Bestuur
Jan Maarten de Bruin

Deelnemende scholen

PO Scholen

 

VO Scholen

 
 
Juliana van Stolbergschool

Juliana van Stolbergschool

Waalwijk
Daltonschool SBO De Leilinde

Daltonschool SBO De Leilinde

Oudheusden
Willem van Oranje College

Willem van Oranje College

Waalwijk
Willem van Oranje College

Willem van Oranje College

Wijk en Aalburg
ISK Wereldschool

ISK Wereldschool

Waalwijk