Vacatures

Twee leden Raad van Toezicht

Scholengroep Willem van Oranje – Waalwijk en omgeving

 

De Raad van Toezicht van de Stichting Willem van Oranje is per 1 januari 2018 zoek naar twee leden met passie voor onderwijs. Eén voor de portefeuille Onderwijs en kwaliteit en één voor de portefeuille HRM.

De Raad van Toezicht van de Stichting Willem van Oranje richt zich primair op:

- bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en haar scholen, waarbij kwaliteit van het onderwijs de kern is;
- toezicht op de (financiële) continuïteit van de Stichting;
- toezicht op het functioneren en beoordeling van het bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden. De werkzaamheden vinden bezoldigd plaats, conform de richtlijnen WNT. 

Functie-eisen

Van de nieuwe leden verwachten wij dat hij/zij:

Onderwijs en kwaliteit

- Een sparringpartner is met onderwijskundige kennis en achtergrond, zowel voor de RvT als voor de bestuurder.
- Kennis heeft van de verschillende visies in het primair- en voortgezet onderwijs.
- Een pré: ervaring heeft in een functie of bestuur op gebied van hoger onderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

​HRM

- Een sparringpartner is met kennis van personeelsontwikkeling en bedrijfsvoering, met ervaring en of achtergrond in HRM,
  zowel voor de RvT als voor de bestuurder.
- Kennis heeft van talent- en organisatieontwikkeling.
- Een pré: ervaring heeft met cultuurverandering in een organisatie.

Van beide nieuwe leden verwachten wij dat hij/zij:  

- Past in één van de opgestelde profielen.
- In staat is om integraal op hoofdlijnen te beoordelen, kritisch te zijn en constructief toezicht te houden.
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- De protestants-christelijke identiteit van de Stichting en haar scholen van harte onderschrijft.
- Een pré: binding heeft met het verzorgingsgebied van de scholen van Stichting Willem van Oranje.

Verder geldt dat wij voor beide posities ervaring in bestuurlijke of toezichthoudende functies op prijs stellen. 

Bedrijfsprofiel

Stichting Willem van Oranje is een Protestants-Christelijke scholengroep. De scholengroep bestaat uit een brede scholengemeenschap het Willem van Oranje College met een school in Waalwijk en een school in Wijk en Aalburg, uit Daltonschool De Leilinde voor speciaal basisonderwijs in Oudheusden en uit drie scholen voor basisonderwijs: de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk, De Koningsschool en De Bron in Sprang-Capelle. De scholen van de Stichting verzorgen daarmee onderwijs aan ca. 2.000 leerlingen in het VO en ca. 750 leerlingen in het PO in de regio’s De Langstraat, Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. Aan Stichting Willem van Oranje zijn ruim 280 medewerkers verbonden.

Voor de Raad van Toezicht is een algemene profielschets vastgesteld en zijn deskundigheidsgebieden nader beschreven. In het toezicht volgt de Raad de governance codes van de PO-raad en VO-raad en hanteert de Policy Governance van John Carver vervat in een vastgesteld toezichtskader (ijkpunten van toezicht). De Raad van Toezicht kent één vast commissie, namelijk de remuneratiecommissie.

Vanuit het wettelijke recht op een bindende voordracht door de GMR-PO en MR-VO zijn leden van de medezeggenschapsraad betrokken bij de procedure en lid van de sollicitatiecommissie.

Wilt u meer weten?

Schriftelijke reacties of vragen kunt u richten aan de heer Teus Groeneveld, lid van de RvT, bereikbaar via teusgroeneveld@outlook.com.
Of telefonisch via nummer: 06-38190286.

Op de website van stichting is een informatiepakket beschikbaar, zie onder.

Uw sollicitatie met CV en motivatie kan tot uiterlijk 15 november 2017 per e-mail verzonden worden aan Rianne van Wendel de Joode, a.vanwendeldejoode@wvoranje.nl.

Sollicitatiegesprekken worden gepland op maandag 27 november of woensdag 29 november, vanaf 19.00 uur.​ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIEPAKKET:

Statuten.pdfStatuten.pdf
Competentieprofielen.pdfCompetentieprofielen.pdf
Jaarverslag 2016.pdfJaarverslag 2016.pdf
IJkpunten van toezicht.pdfIJkpunten van toezicht.pdf
Samenstelling RvT.pdfSamenstelling RvT.pdf
Algemene Gedrags- en Integriteitscode.pdfAlgemene Gedrags- en Integriteitscode.pdf
Basisprincipe Good Governance.pdfBasisprincipe Good Governance.pdf
Strategische koers Willem van Oranje.pdfStrategische koers Willem van Oranje.pdf

​​​​

Deelnemende scholen

PO Scholen

 

VO Scholen

 
 
Juliana van Stolbergschool

Juliana van Stolbergschool

Waalwijk
Daltonschool SBO De Leilinde

Daltonschool SBO De Leilinde

Oudheusden
Willem van Oranje College

Willem van Oranje College

Waalwijk
Willem van Oranje College

Willem van Oranje College

Wijk en Aalburg
ISK Wereldschool

ISK Wereldschool

Waalwijk